Homecoming

Homecoming den 14.-16. oktober 2016

Homecoming foregår i efteråret og finder oftest sted på fyn. Vi byder den senest hjemvendte årgang et hjerteligt velkommen hjem og et festligt velkommen ind i vores forening. Her vil man opleve, at man hurtigt lærer hinanden at kende, da rødderne er åbne og har stor interesse i at lære nye mennesker at kende. Desuden har vi altid et fantastisk tema for at gøre arrangementet endnu mere festligt.